خانه » ویژه » مقررات فرودگاهی

مقررات فرودگاهی

1-اطلاعات و مقررات فرودگاهی :

1-1*مشخصات فرودگاه

فرودگاه دارای 2 اسم است.

1)اسم فنی:به نام Aerodrome ؛عبارت است از مکانی در روی زمین یا آب که برای سوار کردن و تخلیه کردن مسافر یا بار،سوختگیری،تعمیرات و پارکینگ هواپیماها یا رمپهای پروازی که در آن تجهیزات و دستگهائی قرار دارد که به منظور خدمات رسانی و هدایت هواپیماها ونصب و تهیه شده اند.

2)اسم عام:به نام Airport؛

فرودگاهها به 2 بخش اصلی تقسم میگردند که هر بخش نیز به قسمتهای فرعی تقسیم میشود که عبارتند از:

1-قسمت هوائی Airsideکه در آن سانهای ترانزیت بین المللی-پارکینگ هواپیماها-رمپها- اپرون(Apron )و همچنین سطوح پروازی تاکسی ویها(مسیر خزش هواپیما از پارکینگ به باند پرواز و بالعکس)باندهای پروازی-پله های رابط هوائی بین ترمینال و هواپیماAir Bridge –آشیانه ها و تعمیرهای هواپیما-محل نگهداری پالت و کانتینرهای بار-تجهیزات خدماتی رمپ هواپیما ها و بالاخره ساختمانهای فنی و عملیاتی مانند برج مراقبت-تقرب پرواز-ماشین آلات سنگین مثل برف روبها و جاروی بان-قسمتهای ساختمانی ایمنی زمینی و آتش نشانی-روشنائی سطوح پروازی-برق اضطراری-خدمات آب و برق-دستگاههای ناوبری و هدایت هواپیماها و غیره میباشد.

2-قسمت زمینیLandsideفرودگاه که در آن پارکینگ خودروها-ورودی به ترمینال ها-دستگهای بازرسی بدنی و بار-فروشگاهها-دفاتر شرکتهای هواپیمائی-کانترهای پذیرش بار و مسافر-نیروی انتظامی پلیس-ایستگاه فرودگاه-گمرک-گذرنامه-قرنطینه های انسانی-حیوانی-گیاهی-امور پزشکی و کمکهای اولیه-رستورانها-انبارها و پارکینگ وجود دارد.

قسمتهای مذکور مربوط به ادارات کل فرودگاه ها و در نهایت زیر نظر سازمان هواپیمایی کشوری اداره میشوند.

2-1*اصول پرواز و شناخت قسمتهای هواپیما(Flight Principle&Part of Aircraft)

هواپیما تحت 4 نیروی مختلف پرواز میکند و هر کدام از این نیروها،هواپیما را به سمت و جهت خود می کشاند.زیاد شدن بعضی ازنیروهاو کم شدن نیروهای دیگر با در نظر گرفتن شکل آیرودینامیکی هواپیما سبب میشود که هواپیما در هوا قرار گیرد.این4 نیرو عبارتند از:

1)نیروی جاذبهGravity

عبارتست از نیرویی که سعی میکند یک جسم را به طرف زمین بکشد.طبق قانون جاذبه نیوتون(دانشمند انگلیسی)کشف شد که هر جسمی اجسام سبکتر از خود را به طرف خود میکشد و خود نیز توسط اجسام سنگینتر از خود کشیده میشود.

علت اینکه نیروی جاذبه کره زمین از تمام موجودت روی آن بیشتر است وزن 5977 تریلیون تنی زمین است.نیروی جاذبه در سطح زمین قویتر از زیر زمین و بالای زمین است.یعنی هر چه از سطح زمین دورتر رویم چه در اعماق زمین چه در اتمسفر،از نیروی زمین کاسته میشود.مثلا وزن یک هواپیمای 20 تنی در سطح زمین،در ارتفاع فرضی 6400 کیلومتری به 5 تن تقلیل میابد.

2)نیروی برا( Lift )یا بالا برنده:

نیروئی است که باید بر نیروی جاذبه زمین غلبه کند و باعث برخاستن هواپیما شود.

3)نیروی پسا(Drag )یا بازدارنده:

نیروئی است که هواپیما را به سمت عقب کشانده و آن نیروی الیاف هوا میباشد که با هواپیما برخورد میکند و در برابر جلو رفتن آن مقاومت میکند.این نیروی مخالف نیروی جلو رونده یا Thrust عمل میکند.

4) نیروی جلو رونده یا Thrust:

این نیرو که از قدرت موتورهای هواپیما و شکل آیرودینامیکی آن به وجود می آید نیرویی است که میل به جلو بردن هواپیما دارد و مخالف نیروی پسا یا بازدارندهDrag عمل میکند.

علائم جهانی هواپیماها،فرودگاهها و شرکتهای هواپیمائی هر کشور(International Registration of:Aircraft-Airports&Airline )

(1)علامت ثبت هواپیما:ثبت هر هواپیما در جهان تابع مقررات خاصی است که از طرف سازمان هواپیمائی کشوری جهانی ایکائو(International Civil Aviation Organization.ICAO )به شرح زیر برای هواپیماهای کشور عضو تعیین میگردد.

ثبت هر هواپیما از 5 حرف انگلیسی تشکیل شده که هر کدام مفهوم خاصی دارد.مثلا برای هواپیماهای ایرانی به این صورت است که:

**حرف اول(E)مربوط به هواپیماهای کشورهای خاور میانه است.

**حرف دوم(P)به معنی Persia یا ایران برای هواپیماهای ایرانی است.

**حرف سوم(I)علامت حرف اول شرکت هواپیمائی استمثل هواپیمائی ایران ایر

**حرف چهارم ردیف نوع هواپیمای آن شرکت یا حرف شناسائی آن شرکت است.

حرف پنجم ترتیب ورود یا خرید آن نوع مخصوص هواپیما ست.

بدین ترتیبEPIRA اولین هواپیمای بوئینگ 727 هماست.برای مثال اولین هواپیمای ایرباس ماهانEPMHE میشود.

(2)فرودگاهها:علامت شناسائی فرودگاههای جهان از طرف سازمان جهانی هواپیمائی کشوری(ایکائو)تعیین میگردد و هر فرودگاه با 4 حرف انگلیسی مشخص شده است(ICAO )

برای فرودگاه ایران،حرف اول منطقه،حرف دوم کشور،حرف سوم و چهارم استان و شهرهای مربوط به آن است؛به عنوان مثال در ایران:

حرفO:مربوط به کشورهای خاور میانه است.

حرفI:مربوط به کشور ایران

حرف3و4 همانگونه که گفته شد،استان و شهرهای مبوط به آن میباشد که البته استثناهائی هم وجود دارد که مانع تداخل علائم شناسائی میباشد.

برای مثال:

علامت فرودگاه مهراباد OIII است که O خاورمیانه،I ایران،و 2 حرف II مشخص کننده مرکز و بزرگترین فرودگاه از علائم استثنائی است.فرودگاه امام خمینیOIIK وفرودگاه قزوینOIIQ که حرف چهارم آن علامت فرودگاه مربوط است.

(3)علائم شناسائی شرکتهای هواپیمائی:این علائم از طرف انجمن جهانی حمل و نقل هوائی یاتا(IATA)که اختصارInternational Air Transport Association است،تعیین میشود.

شرکتهای هواپیمائی ایران با 3 حرف شناسائی میشوند که 2 حرف اول و دوم مربوط به کشور ایرن و حرف سوم ،شرکت مربوط است.برای مثال:

ایرا ن ایرIRA –ایران ایر تورIRB –آسمانIRC –ماهانIRM

(4)الفبای هواپیمائی:برای درک تهیه علامت شناسائی هواپیما روی مکالمات رادیوئی،از طرف ایکائو هر حرف انگلیسی با تلفظ خاص به ترتیب زیر اعلام شده است:

جدول الفبای هواپیمائی

A:آلفاALFA J:ژولیتJULIET S:سی یراSIERRA
B:براووBRAVO K:کیلوKILO T:تانگوTANGO
C:چارلیcharlie L:لیماLima U:یونیفورمUniform
D:دلتاDelta M:مایکMike V:ویکتورVictor
E:ٍاکوEcho N:نوامبرNovamber W:ویسکیWhisky
F:فوکستراتFoxtrote O:اسکارOscar X:ایکس ریX-ray
G:گلفGolf P:پاپاPapa Y:یانکیYankee
H:هتلHotel Q:کیوبکQuebec Z:زولوZulu
I:ایندیاIndia R:رومئوRomeo  

 

باندهای پروازی و رابطه نشست و برخاست هواپیما با وزش باد:

هواپیما بطور کلی مخالف جهت وزش باد پرواز کرده و مینشیند.در ایران 96% جهت وزش بادها از سمت غرب به سمت شرق است لذا اکثر بانهای پروازی ایران در جهت شرقی غربی قرار دارند.

جهت باندهای پروازی نسبت به شمال مغناطیسی تعیین میگردد و چون هواپیما همیشه به سمت محیط پرواز کرده و به سمت محیط مینشیند؛تعیین جهت باندهای پروازی هم از محیط به محیط است.

روند شکل گیری یک پروازProcessing of a flight program &how a flight Form :

با توجه به نوع هواپیماهای یک شرکت،ابتدا قسمت بازرگانی تقاضای انجام پرواز را از دیدگاههای اقتصادی،سودآوری و بازاریابی آینده بررسی میکند و پروازها را از همین دیدگاه به صورت برنامه ای یا غیر برنامه ای یا چارتری مشخص میکند.

از طرف دیگر،بخش بازرگانی هر شرکت،تغذیه کننده بخشهای دیگر میباشد و پس از تعیین نوع پرواز،برنامه پرواز به قسمت فنی و مهندسی ارسال میگردد.

هماهنگی های دیگری که برای انجام یک پرواز ضروری است،ارسال برنامه به قسمت فروش داخلی یا خارجی و کیترینگ برای تهیه نوع غذای گرم یا سرد و مطلع نمودن آزانسهای طرف قرارداد برای فروش میباشد.

انجام روند فوق برای پروازهای برنامه ای،هر 3 یا 6 ماه یکبار به صورت زمستانی و تابستانی و برای پروازهای چارتری و غیر برنامه ای حداقل 1 هفته قبل از انجام پرواز صورت میگیرد.

قطعنامه یاتا در رابطه با راهنمای هندلینگ و خدمات فرودگاهی:

**کلیات

توسعه و قبول استانداردهای هندلینگ فرودگاه ها در سراسر اروپا-جائی که شبکه های خطوط هواپیمائی گوناگون زیاد است باعث شد ترتیب دادن قراردادها در رابطه با آن ضروری شود.این استانداردها نشان دهنده نیازهای هندلینگ کننده ها است تا تمام شرکتهای هندلینگ کننده مساوی عمل کنند و نیازهای هر خط هوائی در رابطه با استانداردها ی معمول در هر فرودگاه برآورده شود.

این روشها مناسبترین راهها برای هندلینگ مسافران و بار همراهشان،بار پست و قابل قبول کارمندان هندلینگ فرودگاه میباشد.

**اهداف(Objectives)

فعالیت اصلی کمیته خدمات فرودگاهی روی هم رفته سرپرستی و مدیریت تمام فعالیت های خدمات فرودگاهی((یاتا))(شامل توسعه روشها و استانداردها در رابطه با وزن توازن؛لود کنترل(غیر از هندلینگ مسافر)بار؛هندلینگ بار مسافر؛هواپیما،آموزش کارمند هندلینگ بار،مشخصات صحیح پشتیبانی تجهیزات زمینی،سیاستهای عملی،آموزش،به علاوه کمیته خدمات فرودگاهی و مسئولیت ترتیب دادن جلسه هندلینگ زمینی((یاتا)) نیز میباشد.

**ارتباطات(Communication)

کمیته خدمات فرودگاهی ((یاتا)) برای اجتناب از دوباره کاری،همچنین انتشار منابع اطلاعاتی استاندارد این صنعت در سطح جهانی با اعضای یاتا و سازمانهای خارج از آن در ارتباطات برقرار میکند.

رمپهای پروازی

**فرهنگ نظافت و انضباط در کار(قابل توجه همکاران)

از نقطه نظر فرهنگ هواپیمائی،رمپهای پروازی از جنبه های مختلف دارای اهمیت بسزائی در صنعت هواپیمائی می باشد و فقدان یا کمبود این فرهنگ در فرودگاه ها منجر به حوادث ناگواری خواهد شد.

برای مثال:مسائل و خطراتی را کهتصادم پرندگان با موتور هواپیما و با خود هواپیما بارها به وجود آورده است،را میتوان نام برد.

سوانح رمپ باعث صدمات و جراحات جدی به پرسنل و کارمندان و تجهیزات خواهد شد و بی دقتی کارکنان رمپ،افزایش صدمات را به دنبال خواهد داشت.

مثال دیگر؛چاک(گوه)چرخ جلوی هواپیما میباشد که چنانچه درست گذاشته نشود و از زیر چرخ رها و اگر چرخ روی لکه های بنزین یا روغن ریخته شده در رمپ برود،ممکن است سر خورده و باعث شکستن چرخ یا بروز اتفاقات ناگوار دیگری شود.

اگر عواملی را که ممکن است باعث حوادث فوق الذکر یا شدیدتر آن شود،عمیق تر بررسی نمائیم خواهیم دید علت اصلی به وجود آمدن آنهافنبودن فرهنگ و روحیه نظافت و انضباط کاری در پرسنل خطوط هوائی می باشد.

**نظافت رمپهای پروازی(Ramp Cleanliness)

تمامی کارکنان وظیفه دارند رمپهای پروازی را از مواد خارجی مثل:کاغذ-کارتن-مقوا-تکه های پارچه و کهنه-قوطی-پیچ و مهره و وسایل دیگر پاک کنند.

هر کس وسایل فوق الذکر و یا مشابه آن را در این اپرونها و رمپهای پروازی دید،باید فورا آنها را برداشته و به روشی که اشاره شد آنها را دور بریزد و در صورت داشتن وقت به مسئولین یا مسئول مربوطه اطلاع دهد.

**تمیز کردن کابین وسایل نقلیه(Vehicle Cab Clean Up)

تمیز کردن کابین وسایل نقلیه ای که در رمپهای پروازی تردد دارند،به دقت وتوجه زیادی نیاز دارد،زیرا در نوع کار و مانورهائی که انجام میدهند اثر مستقیم میگذارد.

کثافتهای کابین وسایل نقلیه میتواندباعث بروز خطرهای زیادی شده و در مواردی منجر به حوادث ناگوار گردد.

وزش باد موتور جت هواپیما(Jet Blast) و باد و توفان میتواند باعث کثیف شدن شیشه کابین و قسمتهای دیگر وسایل نقلیه شده و لوازم و تجهیزاتی را که روی رمپهای پروازی به جا مانده را جا به جا کرده،باعث صدمات زیادی شده و ضریب ایمنی را پائین آورد وخراش و صدمات ظاهری نیز به وجود می آورد.

نمونه ای از مواد زاید و زباله هائی که میتواند باعث صدمات شود عبارتند از:

-سنگریزه ها و تکه تسمه های فلزی

-خرده های چوبهایی که از پالتها و بارها کنده شدهاند.

-قوطیهای روغن و نوشابه و….

-برچسبها و پلمپهای گمرکی

-ورقه ها و کیسه و بسته های پلاستیکی

-بندهای بسته ها و چمدانها و بسته های پاره

-پس مانده و تفال مواد غذایی.

پس مانده های غذا بهترین عامل برای جذب پرنگان،حشرات و جانوران کوچک و موذی میباشد،که این امر ایمنی را از جهات مختلف به خطر خواهد انداخت و وضعیت نا مطلوبی را به وجود خواهد آورد.

پرندگان اغلب به طور دسته جمعی پرواز و کوچ میکنند که اکثرا در مجاورت فرودگاهها و در مسیر پروازها انجام میشود.باید مطوئن باشیم که هر گونه آشغال و پس مانده غذائی در ظرف بسته و به طور ایمن و مطوئن به خارج از محیط حمل میگردد.

ریزش هر نوع مایع روی رمپ مثل بنزین-روغن و یا هر نوع نشتی مواد باعث وارد آمدن صدمات جدی به هواپیما و تجهیزات فرودگاهی و زمین شده و نیز خطرات زیادی برای کارکنان به همراه خواهد داشت.بنابراین فبل از ورود (Arrival)و خروج(Departure)هواپیماها،در اطراف رمپ به حستجو پرداخته و در صورت مشاهده مواد فوق الذکر ضمن اینکه بلافاصله آنها را برای بررسی های بعدی گزارش می نمائید،نسبت به تمیز کردن آن اقدام کنید.

**تمیز کردن نقاط خط کشی شده و رنگ آمیزی شده:

در بارندگی و هوای مه آلود،سطوح رنگ شده در رمپ با کثافات پوشیده میشود و باعث لغزندگی و سر خوردن خواهد شد. چنین سطوحی باید کاملا تمیز شوند و نیز رنگهائی که برای علامت گذاری به کار می روند نباید چرب باشند زیرا کثافات را به خود جذب مینمایند.

توصیه های لازم:

n      منطقه را از زباله و خرده ریز تمیز نگه دارید.

n      ظروف زباله را علامتگذاری نموده و در جای مناسب قراردهید.

n      پله ها و تسمه نقاله های جا به جائی بارها را باید از وجود آشغال و خرده ریز تمیز نمائید.

n      کلیه پرسنل رمپ باید آگاهی و تمرینات مناسب و کافی در زمینه تمیز نگه داشتن رمپ را داشته باشند و فرهنگ و انضباط لازم را در این زمینه کاملا فرا گرفته و به کار بندند.

n      قبل از ورود و خروج هواپیما باید از عدم وجود مایعات و گل و لای در رمپها خاطر جمع شوید.

n      با تنظیم و تدوین جزوه ها و دستورالعمل های لازم و همچنین تشکیل کلاسها و دوره های یادآوری،فرهنگ نظافت را در بین کارکنان گسترش دهید و به آنها نسبت به انجام وظایف و پرهیز از غفلتهایی که میتواند منجر به حوادث بزرگ شود،هشدار دهید.

n      علائم هشدار دهنده را برای توجه و دقت بیشتر کارکنان در نقاط مناسب،نصب کنید تا تمیز کردن رمپ آسان تر و دقیق تر انجام شود.

n      فرهنگ مسافرت صحیح و درست و ایمن را به مردم آموزش دهید.

**عوامل محیطی:

عوامل محیطی تاثیر بسزائی بر روی تجهیزات دارند که عبارتند از:

1-درجه حرارت(Temperature)

2-رطوبت هوا(Humidity)مخصوصا در فرودگاه هائی که نزدیک دریا هستند.

3-مه و گرد و غبار معلق در هوا.

4-باد و باران و برف و یخ

5-هر نوع ترکیبی که از عوامل فوق الذکر حاصل شود.

**صدمات حاصل از اثرات عوامل محیطی:

اثرات منفی هریک از عوامل پنجگامه فوق الذکر باعث ایجاد صدمات و عیوب زیر خواهد شد:

1-موجب تصادفات و آسیب دیدگی پرسنل،تجهیزات،ماشین آلات و در مواردی هواپیماخواهد شد.

2- زمان بهرهوری هواپیما را کاهش خواهد داد.

همچنین رطوبت موجود در فرودگاههائی که در سطح دریا یا پایین تر از آن قرار دارند،باعث زنگ زدگی تجهیزات و….در رمپ خواهد شد.

**اثر تجهیزات فرودگاهی برروی محیط زیست:

محدودیت رشد و گسترش فرودگاهها و هندلینگ رمپه ای پروازی به دلیل تاثیری است که این مکانها روی محیط اطراف خود میگذارد.

عوامل متعددی که تاثیر نامطلوب روی محیط زیست دارند،عبارتند از:

1-ظرفیت فرودگاه ها

2-انتشار گازهای سمی در محیط

3-تولید مداوم صداهای بلند و خارج از حد مجاز(آلودگی صوتی)

4-مصرف زیاد و بی رویه انرژی

5-راندمان کم و هدر رفتن انرژی

6-آلودگی سطوح پروازی و در نتیجه آلودگی محیط زیست

7-اثرات ثانویه عوامل فوق روی پرسنل و در مجموع اثرات نامطلوبی که بر ایمنی میگذارند.

بسیاری از شرکتهای هواپیمائی تلاش مستمر و مداومی برای کم کردن اتلاف انرژی میکنند و تاکید بر انجام روشهای مهم زیر دارند:

1-کاهش مصرف انرژی و صرفه جوئی و استفاده بهینه ازانرژی

2-کاهش آلودگی هوا و صدا

بکاربردنروشهای فوق الذکر نتایج مفید زیر را حاصل میکند:

1-تهیه مصرف سوخت با آلودگی کمتر

2-مصرف مناسب انرژی برای تجهیزات زمینب با راندمان بهتر

3-بهینه سازی تجهیزات زمینی

4-توسعه و تکامل محصولات و مواد تمیز کننده

5-برنامه ریزی صحیح در مصرف و روشهای استفاده درست و بهینه از تجهیزات.

**خطرات موتور هواپیما

1-خطر منطقه مکش موتورهای جت:

منطقه مکش موتورهای جت قادر است انسانی را به داخل خود بکشد.مکش موتور جت اجسامی مثل کاغذ و مقوا و پارچه و حتی سنگریزه ها و پیچ و مهره ها را به داخل موتور می کشاند و کیسه های پلاستیکی و ظروف پلاستیکی و سایر موادی که از کیترینگ به جا مانده،مثل قوطیهای نوشابه…..

لذا همانطور که قبا تاکید شد،آسغالهای موجود در رمپ های پروازی باید به داخل سطلهای زباله منتقل شوند.

جدول اثرات اگزوز موتور جت

سرعت درجه حرارت فاصله از موتور
Km/h Knot C* F* m ft
769 415 176.7 350 7.652 25
389 210 107.2 225 15.25 50
194.5 105 65.5 150 22.875 75
83.5 45 37.8 100 30.5 100

 1

 

**خطرات اگزوز موتور جت

منطقه اگزوز موتور جت همانند منطقه مکش جت،خطرناک است.درجه حرارت بسیار بالای اگزوز میتواند شخصی را که در نزدیکی آن قرار دارد را بشدت بسوزاند و لوازم نزدیک به آن را به اطراف پرتاب نماید.

**خطرات صدای موتور های جت((آلودگی صدا))

صدای بسیار زیاد موتور جت میتواند باعث وارد آمدن صدمات جدی به گوش شده و باعث کری نسبی و تدریجی آن گردد.همچنین اثرهای ناگوار بر اعصاب گذاشته و نارحتیهای عصبی را افزایش میدهد.برای جلوگیری از صدمات جسمی وروحی حاصل از صداهای زیاد باید از گوشی استفاده کرد.

2 2-2

**لباسهای محافظ بدن:

در موقع کار برای محافظت بدن در مقابل خطرات و صدمات از لوازم زیر استفاده کنید:

1-لباس کار:لباس کار مناسب علاوه بر جلوگیری از کثیف شدن لباسهای معمولی،انجام کار را راحت کرده و باعث جلوگیری از وارد امدن صدمات بر بدن خواهد شد.

2-عینکهای ایمنی  GOGGLES : برای محافظت از چشم ساخته شده،جنس آنها سخت و نشکن بوده و چشم را از تشعشعات مختلف مصون میدارد و بسته به نوع کار انواع مختلفی دارد.

3- محافظ دستHand Protection :در موقع کار برای محافظت دستها باید از دستکشهای ایمنی استفاده کرد که انواع آن عبارتند از:

-دستکشهای جوشکاری-لاستیکی-دستکش عایق جریان الکتریسیته

4-محافظ پاFoot Protection :کفشهای ایمنی(safety shoes)برای محافظت پا در مقابل صدمات ساخته شده است و مخصوصا پنجه آنها برای محافظت انگشتان دارای قطعه ای فلزی و مقاوم میباشد.و قابلیت تحمل وزنه 250 پوندی را در حال سکون و وزنه 50 پوندی را در ارتفاع 18 اینچی دارند.

کفشهای عایق جریان الکتریسیته قادرند هر نوع الکتریسیته ساکن تولید شده را به زمین منتقل کنند و بدین وسیله خطرات آتش سوزی و انفجار را به مقدار زیادی از بین ببرند.

**محافظ گوش:وقتی در رمپ کار میکنید بخصوص وقتی در مجاورت و نزدیکی موتور جت قرار میگیرید،از محافظ های گوش استفاده کنید.

بسته به فاصله و اندازه صدا 3 نوع محافظ گوش وجود دارد که عبارتند از:

1-Ear Plug                 2-Ear Muff                 3-Ear Helmet

ایر پلاگ برای صداهای کم و داخل گوش قرار میگیرد.ایرماف مثل هدفن روی گوشها قرار میگیرد و برای صداهای بلندتر استفاده میشود.ایر هلمت دارای کلاه و برای صداهای بسیار شدید بکار میرود.

**محافظ سر:

برای محافظ سر در مکانهایی که احتمال آسیب وجود دارد،از کلاههای ایمنی استفاده میشود.این کلاهها از جنس سخت و نشکن ساخته شده که در زیر آن جسم نرم قرار دارد و سر با قسمت نرم آن در تماس میباشد.اکثر کلاههای ایمنی ضد ضربه ضد رطوبت،عایق جریان الکتریسیته و نسوز هستند.

**حرکت کارکنان،خدمه،مسافرین در رمپ:

Crew,stuff&passenger Movement on The Ramp:

برای جلوگیری از سوانح و اتفاقات خطرناک در رمپ باید موارد ایمنی زیر را در نظر گرفت:

1)رانندگان و کارگران لودر و سایر تجهیزات نباید روی رمپ بروند یا بایستند.

2)در سرویس رودها(Service Road)نباید تردد داشت مگر در مواقع لزوم و به شرطی که کاملا خالی باشند.

3)پرسنل به شرطی حق نزدیک شدن به هواپیما را دارند که موتور هواپیما خاموش بوده و چاکها زیر چرخ هواپیما قرار داشته باشند.

4)رفت و آمد اشخاص غیر مجاز به زیر هواپیما ممنوع میباشد.

5)مقررات ایمنی مربوط به رمپ را باید در نظر گرفت و مسافران تحت نظارت کامل سوار هواپیما شده یا از آن خارج شوند.

6)استعمال دخانیات و استفاده از کبریت و فندک به هر دلیلی در فرودگاه و در داخل خودروها ممنوع می باشد.

7)در تصادفات و سوانحی که در فرودگاه اتفاق میافتد فقط مسئولان بررسی سانحه حق حضور در محل را دارند و اشخاص دیگر نباید به محل حادثه نزدیک شوند.

8)با کارکنان ایمنی زمینی و نیروی انتظامی فرودگاه،همکاری لازم را داشته باشید و چنانچه در خواست رویت کارت تردد و مدارک دیگر را نمودند به آنها ارائه نمائید.

**عبور و مرور در فرودگاه:Transportation On The Ramp

1)حق تقدم عبور در فرودگاه با هواپیما می باشد و برای ورود تاکسی ویها و پارکینگ های هواپیما ضمن توقف کامل چنانچه تا فاصله حداقل300 متری هواپیمای در حال حرکت نبود،حق تردد داری.

2)بعد از هواپیما حق تقدم با خودروهای آتش نشانی و اورژانس می باشد که با کشیدن آژیر،رانندگان دیگر را مطلع میسازند.کلیه رانندگان موظفند با آنها همکاری لازم را به عمل آورده و تسهیلات عبور آنها را فراهم سازند.

3)خودروهای فرودگاهی باید دارای بیمه نامه های لازم و معتبر بوده و کارت تردد مخصوص و معتبر برای خودرو و راننده آن داشته باشند.

4)سقف خودروهای فرودگاهی باید طبق استاندارد ایکائو به صورت شطرنجی زرد و مشکی در آمده و دارای چراغ گردان زرد رنگ روی سقف خود باشند،به استثنای ماشینهای آتش نشانی و اورژانس و سوخت رسانی که علائم هشدار دهنده لازم را دارند.

5)رانندگان فرودگاهی باید همیشه کارت خودرو و تردد و گواهینامه معتبر را همراه داشته باشند.

**تصادفات در فرودگاهAccident In The Ramp :

1)تصادفات و سوانح را بلافاصله به ایمنی زمینی و نیروی انتظامی فرودگاه اطلاع دهید و چنانچه تصادفات با هواپیما رخ داده باشد باید مراتب را به استادارد پرواز هم اطلاع دهید.

2)چنانچه تصادفات در باند یا تاکسیوی یا پارکینگ هواپیما اتفاق افتاده باشد باید بلافاصله برج مراقبت پرواز را مطلع سازی.

3)قبل از رسیدن مسئولان بررسی تصادف هیچ کس حق جابجائی وسایل نقلیه را ندارد مگر اینکه تصادفات در مسیر حرکت هواپیما انجام شده و در امر پرواز،خللی ایجاد کرده باشد که ایمنی زمینی فرودگاه موظف است سریعا بررسیهای اولیه را انجام داده و خودروها را از محل دور نماید.

**آتش سوزی در رمپ و شناخت مثلث آتشFiring &Being Famillar:

احتراق:

عبارتست از ترکیب اکسیژن با اجسام یا مواد مختلف.اگر عمل احتراق با سرعت انجام شود و جسم نیز ماده قابل اشتعالی باشد،نتیجه احتراق شعله و حرارت خواهد بود.

ادامه حریق مستلزم وجود مقدار کافی حرارت،سوخت و هوا در محوطه آتش سوزی می باشدفدر غیر اینصورت آتش در همان لحظات اول خاموش شده و از بین خواهد رفت.

تقسیم بندی آتش سوزی:

نوع اول:آتش سوزی مواد خشک ازقبیل چوب-پارچه-مقوا-کاغذ و غیره که پس از سوختن مقداری خاکستر میگذارند.

نوع دوم:آتش سوزی مایعات قابل اشتعال از قبیل بنزین-نفت سفید-نفت گاز-الکل و غیره که آتش سوزی سطحی نیز نامیده میشود.

نوع سوم:حریقی که منشا الکتریسیته است و با وسایل برقی ایجاد میشود مانند آتش سوزی در موتور برقی-رادیو-اتو-ترانسفوماتور-کامپیوتر و غیره.

نوع چهارم:آتش سوزی گازها مانند گاز مواد نفتی مایع شده-گاز طبیعی و سایر گازها ایجاد میشود.

عوامل اصلی آتش سوزی:

 951B

لازمه ادامه آتش سوزی رسیدن 3 عامل هوا(اکسیژن،سوخت(به صورت بخار و حرارت به آتش میباشدکه با منطبق نمودن آنها بر روی اضلاع 1 مثلث به صورت فوق میباشد.

 

جلوگیری و پیشگیری از آتش سوزی:

میدانیم جلوگیری از شروع آتش از خاموش کردن آن مهمتر است و با در نظر گرفتن مراتب زیر میتوان از ایجاد حریق جلوگیری نمود:

1)تجهیزات و لوازم و ابزار را به طور مرتب و منظم و در جای خود قرارداده و به طور مرتب در ظروف مشخص و درب دار حمل نمایید.ظروف زباله باید در فواصل زمانی مشخص تخلیه شوند.

2)تمام کارکنان باید از محل کپسولها و لوازم اطفای حریق اطلاع داشته و به علائم هشدار دهنده و تلفن دسترسی داشته باشند تا در مواقع خطر بتوانند سریعا مسئولان را در جریان واقعه قرار دهند.

3)لوازم اطفای حریق باید در دسترس همگان بوده و به آسانی قابل استفاده باشد.

4)کارکنان باید با انواع لوازم اطفای حریق و طرز کار با آنها و نوع کپسول مورد نیاز در انواع آتش سوزیها آشنائی داشته و تمرینهای لازم در این زمینه را داشته باشند.

5)چنانچه در وسایل اطفای حریق عیب و اشکالی مشاهده گردید،مسئولان را با خبر سازید.

6)نسبت به آتش نشانی محل آشنائی پیدا کرده و طریقه دسترسی و تماس با آن را تمرین کنید.

7)از کشیدن سیگار و پوشیدن کفشهائی که فلز دارند خودداری کنید.

8)چنانچه حریقی مشاهده کردید بلافاصله نوع و محل آن را گزارش کنید و چنانچه مربوط به هواپیما بود،سریعا خلبان و خدمه هواپیما را با خبر سازید تا بتوانند فوری هواپیما را تخلیه نموده و از اطراف آن دور شوند.

آتش گرفتن هواپیما:

1)چرخهای هواپیما:چنانچه چرخ هواپیما آتش گرفت،از پهلو به آن نزدیک نشوید.

از جلو یا عقب به آن نزدیک شده و از کپسول حاوی BCF (پودر شیمیایی)استفاده کنید.از آب یا کپسول CO2 استفاده نکنید زیرا باعث سرد کردن سریع لاستیک شده و لاستیک منفجر خواهد شد.

2)قسمت بار هواپیما:چنانچه قسمت بار هواپیما آتش گرفت،سریعا مسافران و خدمه را از هواپیما خارج نموده و از هواپیما دور کنید.سپس مامور آتش نشانی با وسائل اطفای حریق میتواند درب را باز کرده و نسبت به اطفای حریق اقدام نماید.از کشیدن سیگار در اطراف هواپیما در رمپ خودداری کرده و موقع وارد شدن به قسمت بار ،کبریت یا فندک همراه نداشته باشید.

عواملی که باعث بروز حوادث میشوندWhat Factors Caused Accidents:
1)استفاده نادرست از ابزار و وسائل

2)استفاده نادرست از ماشین

3)استفاده نادرست از مواد اولیه

4)رز نگهداری نادرست ابزار

**اطلاعات و شناخت تجهیزات رمپInformation&Knowledge about Equipment On The Ramp:

تجهیزات رمپ ولوازم مورد نیازRamp Equipment&Required Tools:

1-پوش بکPush Back:درمواقع مورد نیاز جلوی هواپیما(چرخ دماغ)را گرفته و هواپیما را به عقب یا جلو جابجا میکند.

2-جی . پی . یوGround Power Unit(G.P.U):وسیله ایست که در روی زمین نیروی برق مورد نیاز هواپیما را در حالی که موتور ها خاموش هستند را تامین مینماید.

3-ماشین کیترینگCatering & Gallery Service Truck:ماشین کیترینگ غذای مورد نیاز مسافرین و خدمه را به هواپیما منتقل میکند که دو دستگاه همرمان به درب جلو و عقب برای سرویس دهی میروند.

4-نوار نقاله یا بالا بر یا بارگیر هواپیما(BL)Belt &Bulk Loader :که به آنGL(Ground Loade)هم گفته میشود.این دستگاه بارزن زمینی میباشد که بار گیری و تخلیه بار هواپیما را به عهده دارد و بار هواپیما را از گاری بار به هواپیما منتقل می نماید.

5-ماشین حمل مسافرTransporter:مسافر را از ترمینال به هواپیما یا از هواپیما به ترمینال منتقل میکند.

6-تانکر سوخت رسانFuel Tranker(F):سوخت مورد نیاز هواپیما را به آن میدهد.

7-چرخ بار یا گاریContainer Dolly=Dolly(D):که معمولا 3 یا 4 عدد آن به هم متصل شده،بار از ترمینال به هواپیما یا بالعکس منتقل میکند.

8-ماشین تخلیه توالتToiletcart=Lavatory Service Truck:

9-پلکان هواپیماStairways(ST)=Aircraft Stair:

10-ماشین آب آشامیدنیFreshwater Craft=Water Service Truck:

11-ایر استارترAir Starting Unit:نیروی لازم برای استارت هواپیما را تامین میکند که در روی هواپیما نصب است.زمانی که G.P.U را نداریم از آن استفاده میکنیم که باعث کم شدن عمر باتری هواپیما خواهد شد.

12-هوارسانAir Conditioner Unit(ACU)=Air conditioner Vehicle(AC):هوای گرم و سرد مورد نیاز برای هواپیما را در روی زمین تامین میکند.

13-پل هوائی یا خرطومیPassenger Loading Bridge=Air Bridge:در فرودگاههائی که پل هوائی یا خرطومی وجود داشته باشد به جای پلکان هواپیما قرار گرفته و مسافران را مستقیما و از داخل تونل هوائی از هواپیما به ترمینال یا بالعکس منتقل نموده و احتیاجی به اتوبوس حمل مسافر نیست و مسافران داخل محوطه فرودگاه نخواهند بود.

دیگر تجهیزاتی که استفاده موردی دارند:

*ماشین حمل بیمار(Handy Cap Vehicle)

*برق اضطراریAuxiliary Power Unit=A.P.U

*دستگاه نظافت کنندCleaner =Cleaning Cart

*شارژ باتریBattery Charger

*دستگاه ضد یخ Anti Icing Device

*مایع ضد یخAnti Ice=Deicing Fluid

*دستگاه تمیز کننده Deicer Unit

*محل نگهداری کانتینر Container Storage

*تریلر چرخ بارBaggage Trailer

*تسمه نقاله و دستگاه بارزنConveyor Belt

*ماشین حمل بارBaggage Loader Truck

**ایستگاه هواپیمائی:

ایستگاه هر شرکت هواپیمائی در فرودگاه را میتوان قلب آن شرکت به حساب آورد.سلامت و انضباط حاکم بر کار ایستگاه موجب ارتقای اعتبار شرکت میگردد.همچنین همکاری و هماهنگی مناسب و منطقی رئیس ایستگاه با کلیه سازمانهای مستقر در فرودگاه موجب ارتقای سطح کیفی کار شده و فضای مناسبی جهت تسریع امور ایستگاه در فرودگاه را به وجود میاورد.

تعریف:ایستگاه مجموعه ای است در فرودگاه هر شهر که نمایندگی امور شرکت هواپیمائی مربوط را در زمینه حمل و نقل بار و مسافر و و سایل مرتبط با آن به عهده دارد و بوسیله رئیس ایستگاه و زیر مجموعه های اجرائی آن اداره می شود.

فرم ذیل نمونه ارسال گزارش رویدادها؛تاخیر پروازها؛پروازهای ورودی و انجام شده و گزارشهای روزانه به مدیریت خدمات فرودگاهی؛معاونت عملیات و مرکز پیام می باشد:

گزارش پرواز

الف:ساعات حضور پرسنل و شروع خدمات پرواز ساعت شروع و خاتمه کار مدت تاخیر و علت آن
1 پرسنل فنی 30/01 ساعت قبل از ساعت حرکت پرواز    
2 پرسنل خدمات فرودگاهی 30/01 ساعت قبل از ساعت حرکت پرواز    
3 لوازم کیترینگ 30/01 ساعت قبل از ساعت حرکت پرواز    
4 تحویل کیترینگ به سر مهماندار      
5 شروع کار کانتر کنترل بلیط 30/01 ساعت قبل از ساعت حرکت پرواز    
6 حضور حراست در ایستگاه      
7 حضور سپاه جهت بازرسی      
8 خاتمه کار پرسنل حراست      
9 خدمه پروازی 00/01 ساعت قبل از ساعت حرکت پرواز    
10 حضور پرسنل کاکپیت در هواپیما      
11 ساعت ورود هواپیما به رمپ (متخصص پروازهای عبوری)    
12 شروع نظافت (متخصص پروازهای عبوری)    
13 خاتمه نظافت (متخصص پروازهای عبوری)    
14 اعلام آمادگی پذیرش مسافر      
15 شروع سوار کردن مسافرین 45/00 ساعت قبل از ساعت حرکت پرواز    
16 قبول لیست انتظار 30/00 ساعت قبل از ساعت حرکت پرواز    
17 بستن کانترکنترل بلیط 20/00 ساعت قبل از ساعت حرکت پرواز    
18 ارسال اطلاعات پرواز به قسمت لودشیت 20/00 ساعت قبل از ساعت حرکت پرواز    
19 حضور کارمند لودشیت در هواپیما 10/00 ساعت قبل از ساعت حرکت پرواز    
20 حضور کارمندمسئول پرواز در هواپیما 10/00 ساعت قبل از ساعت حرکت پرواز    
21 بسته شدن درب هواپیما 05/00 ساعت قبل از ساعت حرکت پرواز    
22 ساعت حرکت هواپیما از محوطه پارکینگ      
Total INF CHD ADL
       

ب:اطلاعات پرواز

1-تعداد کل مسافر در پرواز

2-تعداد قبض اضافه بار صادره به ارزش ریالی              

3-مقدار وزن کل اضافه         کیلو                 4-تعداد بسته همراه مسافر         5-وزن کل بار همراه مسافر

INF CHD ADL
     

6-تعداد برگ پرواز رایگان

مواد متفرقه:

*در مواقع بروز سوانح،وسیله نقلیه و اشخاص پیاده حق نزدیک شدن به محل حادثه را ندارند.

*عکسبرداری و فیلمبرداری از حوادث و سوانح فرودگاهها فقط با کسب اجازه قبلی از مقامات هواپیمائی کشوری و با نظارت نماینده پلیس فرودگاه مجاز است.

* هیچ یک از کارکنان فرودگاهها حق ندارند بستگان و کسان خود یا اشخاص متفرقه را به پارکینگ داخلی و جلوی هواپیماها ببرند.

**متخلفین از این مواد به 2 تا 10 روز حبس تکدیری یا به غرامت تعیین شده یا به هر دو مجازات، و در مورد پارکینگ تاکسیوی-باند فرودگاه به 11 تا 30 روز حبس تادیبی و دادن غرامت تعیین شده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

تخلفات مربوط به راهنمائی و رانندگی که در حوزه داخلی فرودگاهها واقع میشود ولی در آئین نامه،مجازاتی برای آنها در نظر گرفته نشده مشموا آئین نامه راهنمائی و رانندگی خواهند بود.(این قبیل مجازاتها،مستلزم انطباق مورد با مقررات مذکور در قوانین مجازات اسلامی میباشد).

دستورالعملهای ایمنی رمپ پرواز(معاونت پرواز و زمینی-پیشگیری از تصادفات و حریق در رمپ):

رعایت این مسائل مربوط به ایمنی محوطه رمپ به عنوان مکمل عملیات پرواز از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار است.

بروز حوادث مختلف در رمپ پرواز نظیر آتش سوزی،تصادفات خودروئی،برخورد وسایل نقلیه با هواپیما،انفجار و ….زیانها و آسیبهای فراوانی به نیروی انسانی،تجهیزات و وسایل و سیستمهای پرنده وارد ساخته و باعث افت شدید بهره وری و پویائی سازمان میگردد.

از طرفی عملیات تخلیه و بارگیری(Load &Deload)،سوختگیری و ارائه خدات به هواپیما همگی میتواند بالقوه خطرناک باشد.با این توصیف به منظور آگاهی و شناخت کارکنان ذیربط که به نحوی در خدمات رمپ مسئولیتی به عهده دارند و پیشگیری از عمده حوادث و مخاطرات موجور،دستورالعمل ایمنی رمپ به شرح زیر ارسال میگردد:

 • پیشگیری و کنترل مخاطرات مربوط به تصادفات در رمپ:

بدیهی است که تردد وسائل سرویس دهنده به هولپیما در محوطه رمپ به دلیل محدودیتهای زمانی و حجم ماموریتها،حداکثر سرعت مجاز که 20 کیلومتر در ساعت میباشد و نبز تکنیک و حساسیت وظایف محوله،تابع شرایط ایمنی خاصی میباشد:

1-قبل ا استفاده از هر گونه خودرو و وسیله نقلیه،وضعیت ظاهری- ترمزها-لاستیک-چرخها و …. را بازدید کنید و در صورت مشاهده هر گونه نقص،مراتب را سریعا به بازرسان فنی رمپ کنترل اطلاع دهید.

2-حداکث سرعت مجاز حرکت در رکپ 20Km/h میباشد.

3-در اطراف هواپیما و در منطقه(S-Z)Safety Zone(منطقه اطراف هواپیما که تا شعاع معینی خطرناک بوده و دارای مقررات ایمنی می باشد)حتی الامکان با دنده عقب به هواپیما نزدیک یا از آن دور نشوید.

4-کلیه وسایل نقلیه به هنگام ورود به منطقه S-Z بایستی ابتدا توقف شوند سپس با احتیاط و با حداکثر 5 کیلومتر در ساعت به هواپیما نزدیک شوند.

5-از آنجا که کوچکترین صدمات وارده بر هواپیما تاثیر کلی در شکل آیرودینامیکی آن داشته و از طرفی به علت ضرورتهای مختلف،تردد در منطقه اطراف هواپیما دایما در حال انجام است لذا انجام وظیفه در این منطقه مستلزم آموزشهای لازم و هوشیاری و دقت بیش از حد کارکنان ذیربط است.

6-رانندگی بین فواصل هواپیماهائی که مجاور هم پارک شده اند و همچنین عبور از زیر بالها و بدنه آنها اکیدا ممنوع است.

7-رانندگی در شب با خودروهائی که چراغ عقب،خطر یا گردان آنها روشن نمیباشد یا نمیشود مطلقا ممنوع است.

8-حق تقدم در پارکینگهای هواپیماها و تاکسی ویها،همیشه با هواپیما است،لذا کلیه کارکنان خدمات رمپ که به نحوی با وسیله نقلیه موتوری سروکاردارند موظفند قبل از ورود و خروج به این مناطق توقف کامل نموده و پس از حصول اطمینان از اینکه تا فاصله 300 متری هواپیما حرکت نمیکنند،با رعایت مقررات تردد نمایند.

9-خودروهای آتش نشانی در مواقع اضطراری و آمبولانس حامل مریض یا مصدوم با کشیدن آژیر و روشن نمودن چراغها نسبت به سایر خودروها حق تقدم داشته لذا کارکنان موظفند در این گونه مواقع به طریقی رانندگی نمایند تا تسهیلات لازم جهت حرکت سریع اینگونه خودروها را فراهم سازند.

10-به جز خودروهای مخصوص جا به جایی مسافر(ramp Bus-R.b)،خودروهای دیگر مجاز به سوار نمودن و انتقال مسافر نیستند.

11-کارکنانی که خودروی آنها در محوطه داخلی فرودگاه تصادف مینمایند بایستی بلافاصله ایمنی زمینی را در جریان امر قرار داده چنانچه تصادف منجر به مصدومیت افراد کردد،اورژانس یا مرکز پزشکی نیز فورا باید در جریان امر قرار گیرد.

12-پس از اتمام عملیات،تمامی وسایل نقلیه بایستی در جای امن خود پارک شده و ترمزدستی آنها کشیده شود.

 

 • پیشگیری و کنترل مخاطرات حریق و انفجارات در رمپ:

وجود مقادیر زیاد از بخارات بنزین(خروجی از لوله های تهویه مخازن سوخت هواپیما)که قابلیت اشتعال بالا داشته و به علت سنگینتر بودن از هوا در لایه های پائین زمین قرار میگیرد،منطقه ای از خطر به شعاع 3-8 متر(بسته به سوخت)را از هر طرف ایجاد میکند(Venting Area)،از طرفی حضور مواد قابل اشتعال و انفجار چون کپسول های مخصوصی که جهت تامین فشار قسمتهای مختلف هواپیما مانند کمکها-مخازن اکسیژن-چرخها و…..به کار میرود و نیز شرایط حساس سوخت و سوختگیری هواپیما،در تمام مدت احتمال بروز خطرات آتش سوزی و انفجار را فراهم میسازد لذا رعایت نکات زیر به منظور پیشگیری از آتش سوزی و انفجار و کنترل مخاطرات احتمالی ضروری است.

1-با توجه به قابل اشتعال بالای گازهای خروجی حاصل از سوخت هواپیما؛حرارت ناشی از یک سیگار روشن یا جرقه فندک و ….حتی درجه حرارت گازهای خروجی از اگزوز یک خودرو میتواند باعث بروز آتش سوزی گردد لذا استفاده از هر گونه شعله رو باز در منطقه Venting Area و نیز انجام هرگونه عملیاتی که متضمن ایجاد جرقه و حرارت یا الکتریسیته ساکن باشد اکیدا ممنوع است.

2-هیچ گونه وسیله نقلیه یا ماشینهای حمل بار نیز نباید در ای محوطه پارک شود.

3-منطقه عملیاتی سوختگیری تا شعاع 50 فوتی(حدود 16متر)بایستی ممنوع الورود باشد.

4-رعایت مقررات ایمنی سوختگیری و استفاده از سیم اتصال زمین(ارت)ضروری است.

5-مسئولان سوختگیری و سایر کارکنان رمپ نبایستی هنگام کار لباسهای الکتریسیته زا از قبیل نایلونی و پشمی به تن داشته باشند.

6-تمامی کارکنان رمپ بایستی آموزشهای مبارزه با حریق را دیده و نمرینهای عملی اطفای حریق را به صورت مستمر انجام دهند.

7-مقررات منع استعمال دخانیات بایستی همواره در تمام محوطه رمپ رعایت گردد.

استفاده از Fire Guard در طول عملیات سوختگیری و وجود تعداد کافی خاموش کننده های مناسب در محوطه رمپ الزامیست.

درباره ی زهرا اقبال پور

زهرا اقبال پور
مدیر عامل وعضو هیئت مدیره

۳ دیدگاه

 1. hi and good evening.thanks for typing this article.it is so fruitful

 2. سلام و خسته نباشید خانم اقبال پور از مقاله شما استفاده کردم من آتش نشان هستم خواهشمند ام در صورتی که در مورد فرودگاه ها و خطرات پرواز و چگونگی برخورد در شرائط اضطراری مطلبی دارید برلیم ارسال کنید سپاس گذارم.

  • زهرا اقبال پور

   با سلام همکار گرامی و با تشکر از حسن توجه شما:
   در سایت انگلیسی 2 مقاله به نام های(according to a doctor in flight & in flight medical emergencies)قرار داده شده است که انشاء الله میتواند به طور تجربی و علمی آموزنده و مسمر ثمر باشد.
   ضمنا در مقاله های قبلی در 2 بخش فارسی و انگلیسی مطالب ارزشمندی راجع به فیزیولوژی پرواز و تغییرات بر روی بدن انسان و مقابله با آن درج شده است لطفا جستجو و استفاده نمائید.قابل توجه میباشد که این خدمات در هوا مخصوص پرستاران و پزشکان هوائی و پرواز به صورت آکادمیکی سازمان هواپیائی کشوری که مورد تائید ICAO &IATA میباشد قانونی و ارائه به بیمار میباشد،به صرف داشتن مطالعه و اقدام به این خدمات مگر در زمانهای Critical و اورژانسی تبعات قانونی به همراه خواهد داشت.موفق باشید.
   با تشکر
   زهرا اقبال پور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *